AKUPUNKTÚRA POHYBOVÉHO APARÁTU A UCHA

V rámci komplexného prístupu pri ošetrovaní pohybového aparátu spájame tzv. modernú západnú medicínu so starou časom preverenou čínskou medicínou.  

V roku 2016  MUDr. Ján Sekáč absolvoval školu akupunktúry na I. Lekárskej fakulte UK v Prahe ukončenou záverečnou skúškou. 

V svojej praxi využíva možnosti akupunktúry pri ošetrení bolestí pohybového aparátu, v pooperačnom období za účelom zmiernenia opuchu.

Certifikát nášho špecialistu v oblasti akupunktúra