Liečenie športových úrazov a artrózy vlastnou krvnou plazmou

Táto metóda umožňuje organizmu rýchlejšie hojenie, skoršiu rehabilitáciu a skracuje dobu zotavenia po úraze. 
Pomocou nej je vhodné liečiť okrem artrózy aj typické športovo-degeneratívne diagnózy:

  • Tenisový lakeť
  • Poškodenia kĺbov (lézie meniskov a väzov, chrupaviek)
  • Zápaly Achillovej šľachy
  • Zápaly patelárnej šľachy (jumper´s knee)
  • Svalové poranenia 
  • Spomalenie degeneratívnych procesov v kĺbe

Ide o neoperačnú a bezpečnú metódu, ktorá používa hojace bunky z “vlastného tela”.

Mechanizmus účinku:
Princípom tejto bioterapie je, že pomocou systému “ACP (Autologná kondicionovaná plazma) Double syringe system” získame z krvi pacienta plazmu obohatenú o trombocyty a iné hojace látky. Trombocyty (krvné doštičky) sa aktivujú v okamihu opustenia krvného toku – mimo cievy a uvoľňujú proliferatívne a morfogenické proteíny. Tieto rastové faktory sú zodpovedné za regeneračné a reparačné procesy vo viacerých tkanivách vrátane kostí, šliach, chrupavky a kože. Napomáhajú biologickému procesu hojenia pri akútnych úrazoch alebo pri ich prechode do chronického štádia. Tento výťažok z krvi sa vstrekuje pomocou injekcie do poraneného miesta resp. kĺbu.

Proces liečby:
Pacientovi sa odoberie venózna krv, ktorej spracovanie trvá 10 minút. Po spracovaní sa podáva do postihnutého miesta vlastná plazma. Do krvi sa nič nepridáva. Celá procedúra, a teda aj návšteva lekára trvá asi 30 minút. Injekcie sa podávajú v intervaloch 5-7 dní, a to vždy prísne sterilne a pod USG navigačnou kontrolou. Odporúča sa podať 4-6 injekcií. V akútnych prípadoch sa však intervaly medzi injekciami môžu skrátiť.

V Európskej únii a na Slovensku sa táto liečba neuhrádza z verejného zdravotného poistenia. Ide o nadštandardnú bio liečbu hradenú priamou platbou.

MD KOLAGÉNOVÉ INJEKCIE

Certifikát aplikácia vlastnej krvnej plazmy