Článok pre GoodWill

Synchronizované meranie
celého skeletálneho systému
ľudského tela otvára nové
možnosti klinickej aplikácie –
od medicíny až po tréningovú
terapiu v rámci športového
výskumu.

Laboratórium pohybu DIERS 4Dmotion Lab
je jediným zariadením svojho druhu na
Slovensku. Nájdete ho v priestoroch košickej Polikliniky Východ. Šéfuje mu ortopéd
a rekonštrukčný chirurg Ján Sekáč.

Pán doktor, čo je základom laboratória?
Špecifický merací optický systém DIERS
formetric, vyvinutý na nemeckých univerzitách, ktorý sa v Nemecku aj najviac
používa. Technológia merania je založená
na fyzikálnom princípe „Moiré topografie“
a optickej triangulácie. V poslednej dobe
sa nazýva aj video-raster-stereografia. Má
európsky i americký patent.

Čo všetko možno touto technológiou sledovať?
Zakrivenia chrbtice, postoj, sklon panvy,
os dolných končatín a distribúciu tlakov
na ploskách chodidiel. Potom vieme zhodnotiť skoliózu, chybné držanie tela, odhaliť
diskrepancie v dĺžke končatín, analyzovať
správny postoj, jeho zmeny a s tým súvisiace bolestivé syndrómy, vertebrálne
bloky, artrózy, problémy s temporomandibulárnym kĺbom. V čase hodnotíme hyperaj hypokyfózu a lordózu, poruchy kinetiky a statiky chrbtice, postavenie, šikmosť
a rotácie panvy, dolných končatín, osové
vybočenia kĺbov dolných končatín, asymetrie v zaťažení nôh a ďalšie.

Aké sú konkrétne výstupy vyšetrenia?
Výstupom je ucelená analýza pohybového aparátu. Na jej základe navrhneme terapeutické riešenie, priamo zamerané na
individuálny problém. Môže ísť napríklad
o liečebnú rehabilitáciu, úpravu tréningového plánu, individuálne korekčné,
prípadne 3D ortopedické, diabetické alebo
športové vložky, ale aj ortézy a iné zdravotné pomôcky.

Ako vyšetrenie prebieha? Je časovo náročné?
Pacient stojí alebo chodí na 3D simulačnej plošine alebo tenzometrickom páse
(pedogaite). Svetelný projektor premieta
čiary rastra na jeho telo, čo zaznamenávajú kamerové jednotky. Vlastne ide o svetelnú projekciu fotografovania. Počítačový
systém zanalyzuje líniové zakrivenia tela,
digitálne ich spracuje a následne z nich
vytvára trojrozmerný (3D) obraz povrchu
tela. Môžeme ho prirovnať k virtuálnemu
modelu tela – chrbtice, panvy. Možné je
i spracovanie v čase – 4D. Vyšetrenie trvá
niekoľko sekúnd až minút.

Kto všetko ho môže absolvovať?
Deti, dospelí, športovci, široká verejnosť
– každý, kto má nejaké ťažkosti. Procedúra je bezkontaktná, nebolestivá a úplne
bezpečná aj pre tehotné ženy či dojčiace matky, pretože ide o vyšetrenie svetlom
a systémom kamier. Žiadne röntgenové
žiarenie

Ako vyzerajú praktické výsledky vašej práce?
U detí už pri prvých krôčikoch môžeme
odhaliť rôzne asymetrie, deformity. Správnou liečbou a sledovaním vieme predísť
ich výraznejšiemu rozvoju. Podobne aj
v predškolskom veku. Starším klientom
pomôžeme zmierniť ťažkosti, poradiť im.
U športovcov vieme predchádzať preťaženiam, opotrebeniu pohybového aparátu i úrazom. Cielenými radami dokážeme
zlepšiť ich výkon a výdrž.

Čo predchádzalo, v odbornom zmysle, vzniku laboratória?
Pred 11 rokmi sme spolu s manželkou
založili spoločnosť Orto-Via. Naša ortopedická ambulancia od začiatku pracovala s modernými materiálmi, v esteticky príťažlivo zariadenom priestore. Priali
sme si, aby sa tam pacienti cítili dobre.
V diagnostike a liečbe ochorení pohybového aparátu sme sa chceli priblížiť najmodernejším metódam, inovovať. Počnúc
liečbou vlastnou krvnou plazmou, biokolagénom, kyselinou hyalurónovou, ich
presnou a cielenou aplikáciou pod USG
navigáciou cez zdokonalenie diagnostiky
a liečby ochorení nohy, používanie titanových materiálov pri operáciách končatín
až po certifikáciu v odboroch podiatria
(zaoberá sa diagnostikou a liečbou ochorení nôh) a manuálna medicína. A v snahe
nezaostať za svetom sme vlani vybudovali
aj Laboratórium pohybu DIERS 4Dmotion
Lab.


https://www.ortovia.sk/wp-content/uploads/2024/01/goodwillclanok.pdf