MANUÁLNA MEDICÍNA

MUDr. Ján Sekáč v roku 2012 ukončil v Prahe Certifikačné štúdium v odbore Manuálna medicína v rámci ILF

Našim zámerom je využiť možnosti manuálnej liečby len ak je to nevyhnutné a pacientovi nevieme pomôcť individuálnym cieleným cvičením. 

Na každý tzv. „blok“ v oblasti pohybového aparátu sa pozeráme komplexne v rámci diferenciálnej diagnostiky, pretože bolesť chrbtice, v krku či hlavy môže súvisieť aj s iným závažných ochorením. 

Venujeme sa tak detskému ako aj dospelému pacientovi. Pri športovo zameraných klientoch poskytujeme komplexnú diagnostiku – 4D PC posturometriu a PC podoskopiu a liečbu (obutie, cielená RHB, edukácia, prevencia preťaženia).