Operačná liečba

Od 1997 roku MUDr. Ján Sekáč pracoval na traumatologickej ambulancii, po odbornej príprave v rokoch 19972003 v Brne na klinike plastickej a estetickej chirurgie v Českej republike bol členom replantačného tímu(10 rokov) v Univerzitnej nemocnici LP v Košiciach, ktorý úspešne prišíval amputované časti končatín mikrochirurgickou technikou a spolupracoval s odborníkmi stomatochirurgie a ORL pri operáciách onkologických pacientov, kde prenášal tkanivové celky na cievnej stopke mikrochirurgickou technikou. 

Od 2007 roku operuje samostatne v jednodňovej chirurgii. 

Spolu 25 rokov sa venuje operáciám pohybového aparátu, špeciálne ruke a nohe.

Našich klientov operujeme v jednodňovej chirurgii na dvoch pracoviskách, a to na:

Certifikáty nášho špecialistu v oblastiach aplikácia xiapexu, chirurgia ruky-kongres