PODIATRICKÉ OŠETRENIE

Ide o diagnostiku, liečbu, prevenciu a edukáciu v oblasti starostlivosti o nohy. MUDr. Ján Sekáč v roku 2015 ukončil v Prahe Certifikačné podiatrické štúdium pre lekárov. 

Od roku 2012 je členom Českej podiatrickej spoločnosti. V roku 2021 sa stal 1.víceprezidentom Slovenskej podiatrickej spoločnosti. Od roku 2016 vyšetrujeme nohu a chôdzu nielen statickým podoskopickým vyšetrením, ale aj dynamicky v pohybe v Diers 4D Motion Laboratóriu na pohyblivom chodníku, a to spolu s komplexným posúdením správneho držania tela PC posturometriou.

Výsledkom takého vyšetrenia je edukácia o správnom obúvaní, záťaži chodidiel v práci, doma, pri individuálnom aj kolektívnom športe, predpis individuálnych a 3D ortopedických vložiek, iných pomôcok, predpis a doporučenie individuálnej RHB. 

Certifikáty nášho špecialistu v oblasti podiatria